การช่วยให้พ้นนรก

คำสอนพระคัมภีร์ต่างๆ

ประวัติศาสตร์แบ๊พติสท์

ศึกษาพระคัมภีร์

พระคัมภีร์ (KJV)

เกี่ยวกับเรา
  ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า   ในเริ่มแรกนั้นพระองค์นั้นทรงอยู่กับพระเจ้า   พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมา และในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์ (John 1:1-3)

Landmark Bible Baptist Net
17 ways no one will ever get to heaven!

Doctrine & History


บทความ

แบ็พติสท์ในเนเธอร์แลนด์
หลักฐานอันอัศจรรย์ของพระคัมภีร์
จะต้องตายหนหนึ่ง และหลังจากนั้นพิพากษา
THAI BIBLE

YOU TUBE     BLOG     FACE BOOK

Hits since January 2010


(c) 2007 by LandmarkBibleBaptist.net

E-mail: Thai@LandmarkBibleBaptist.net
IFB1000.com. Top Baptist Websites

The Fundamental Top 500

Previous
Word Baptist
Ladprao Baptist
Chainat Baptist
Nakorn Sawan Baptist
This is a RingSurf WebRing